Onze visie: de boekhouding als beleidsinstrument

Ons kantoor heeft als doel de klant tijdens de gehele levensloop van de onderneming te begeleiden en te adviseren.

Een van onze vele streefdoelen is het zodanig organiseren van de boekhouding dat deze niet enkel vanuit fiscaal oogpunt in orde is, maar dat ze ook - rekening houdend met de specifieke behoeften van de bedrijfsleiding - als beleidsinstrument en informatiebron kan fungeren.

Haal meer uit uw boekhouding

J&J is geen passief verwerkend kantoor, maar een actief meedenkende partner. Zo hebben we onder meer geïnvesteerd in een specifiek softwarepakket dat bij het opstellen van financiële plannen bijvoorbeeld liquiditeits- en rentabiliteitsoverzichten over vele jaren kan weergeven. Deze handige tool biedt verscheidene analysemogelijkheden en is overigens veel betrouwbaarder dan een spreadsheet.

Bij de verwerking en het nazicht van de boekhouding stellen wij een verslag op met vaststellingen, vragen en suggesties met als doel de kwaliteit en de bewijskracht van de boekhouding te verbeteren en de verwerking ervan efficiënter te laten verlopen.

Daarnaast werken we in de loop van het boekjaar regelmatig met tussentijdse situaties om snel te kunnen anticiperen en in te spelen op fiscale en bedrijfseconomische behoeften. Bovendien stellen wij bij het afsluiten van het boekjaar uitgebreide balansen op met diverse details die zowel vanuit fiscaal als vanuit bedrijfseconomisch oogpunt een meerwaarde bieden.

Maar J&J gaat nog verder. Want naast adviseur op boekhoudkundig vlak, zijn we ook actief als belastingconsulent en geven we advies inzake vennootschapsrecht en accountancy topics. Verder begeleiden wij onze klanten bij de overdracht van handelszaken (onder de vorm van handelsfonds of aandelen), bij de waardebepaling van aandelen en begeleiden wij hen bij het inleiden en verdedigen van kredietdossiers, om maar enkele zaken te noemen.