Toelichting facturatiesysteem

Facturatie op basis van een nauwkeurige en dagelijkse rapportering is de meest correcte manier om een ereloon te bepalen.

Registratie prestaties

Elke medewerker van J&J houdt dagelijks nauwgezet een werkrapport bij. Hierop staat de aard van het werk, de geleverde prestaties en de gepresteerde uren. Aan de hand van deze rapporten maken we een duidelijke en correcte factuur.

Uurtarief per soort prestatie

De software die we bij J&J gebruiken voor tijdsregistratie en facturatie bepaalt een uurtarief. Dit systeem houdt rekening met de moeilijkheidsgraad van de opdracht, maar ook met de bekwaamheid, het inzicht en de ervaring van de medewerker.

Facturatie

Per maand factureren we onze erelonen. Het bedrag van de factuur is een bundeling van alle prestaties van alle medewerkers van die maand.

Loon naar werken

Wij zijn ervan overtuigd dat ons facturatiesysteem, dat gebaseerd is op gepresteerde uren, de meest correcte en eerlijke manier is om een ereloon te bepalen. Dit in tegenstelling tot een systeem waarbij ‘op het gevoel’ een ereloon wordt bepaald voor een opdracht. Bij elke factuur van J&J krijgt u bovendien een gedetailleerd overzicht van de geleverde prestaties.

Forfaitaire facturatie

Naast ons standaardsysteem, bieden wij ook de mogelijkheid om een forfaitair bedrag af te spreken voor een bepaalde opdracht. Zo is het bijvoorbeeld gebruikelijk om voor de verwerking en het nazicht van de boekhouding een forfaitair bedrag overeen te komen en de andere prestaties - die een minder regelmatig verloop kennen - in regie te factureren. Maar ook voor het geheel van prestaties kunt u voor dit systeem kiezen zodat de volledige kostprijs voor onze begeleiding egaal over een jaar wordt gespreid.

lees verder: historiek