Wat kan J&J voor u doen?

Onze inbreng bestaat erin om de boekhouding in overleg met de klant te organiseren waarbij we uiteraard rekening houden met zowel bedrijfseconomische als fiscale behoeften.

Verwerking van de boekhouding door J&J

Het is ook mogelijk om de boekhouding volledig door J&J te laten verwerken. Ook hierbij krijgt u aan de hand van een verslag een duidelijk beeld van uw boekhoudkundige situatie. Zo ziet u bijvoorbeeld meteen of er nog gegevens ontbreken en indien er onwaarschijnlijkheden zijn bij openstaande saldi van klanten of leveranciers. Onze informatie beperkt zich dus niet tot het meedelen van het te betalen of terug te trekken BTW-saldo.

lees verder: tussentijdse situaties