Wat kan J&J voor u doen?

Blijf op de hoogte en laat u niet verrassen

Om beter tegemoet te komen aan uw fiscale en bedrijfseconomische behoeften, stellen we periodiek - minstens eenmaal per boekjaar - een tussentijdse situatie op. Zo krijgen we sneller een beeld van uw financiële toestand en kunt u - indien nodig - onderbouwde beleidsbeslissingen nemen, bijvoorbeeld op het vlak van investeringen. Daarnaast vermijden we dankzij de tussentijdse situaties verrassingen op het einde van het boekjaar.

lees verder: afsluiten in detail