Wat kan J&J voor u doen?

Onze inbreng bestaat erin om de boekhouding in overleg met de klant te organiseren waarbij we uiteraard rekening houden met zowel bedrijfseconomische als fiscale behoeften.

Begeleiding en advies bij het voeren van de boekhouding door de klant

De basis voor een degelijk advies is een degelijke boekhouding. Wij streven ernaar om de boekhouding zoveel mogelijk door u - de klant - te laten verwerken. Hierdoor vergroot uw betrokkenheid en kunt u de boekhouding zelf aanwenden als gegevensbron en beleidsinstrument. Door een regelmatige bijwerking van de boekhouding heeft u bovendien steeds een duidelijk en actueel beeld van de situatie in uw onderneming.

Onze inbreng bestaat uit de organisatie van de boekhouding waarbij we uiteraard rekening houden met alle wettelijke bepalingen enerzijds en uw behoeften anderzijds. Na verwerking door de klant volgt een periodiek nazicht en stellen we een verslag op met aanbevelingen en suggesties om zo de kwaliteit van toekomstige verwerkingen te verhogen. Ook uw BTW-aangifte kunt u aan ons toevertrouwen.

Om u te helpen met de boekhouding werd een uitgebreid controledossier ontwikkeld dat u volledig begeleidt bij elke stap van de verwerking.

lees verder: verwerking van uw boekhouding